Giày độn đế nữ

Không nên chọn những đôi giày đế to, vì điều này sẽ khiến cho phần chân chúng ta chỉ nên nặng nề và cục mịch hơn khiến cho chúng ta có cảm giác thấp hơn so với thực tế. Một đôi giày độn đế nữ sẽ mang lại vẻ thanh thoát cho bạn