Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại


giayu2.com luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến các sản phẩm giày tại giayu2.com. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, giayu2.com đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của giayu2.com

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về chất lượng dịch vụ tư vấn tại giayu2.com thực hiện qua:

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: giayu2@gmail.com; hoặc
Gọi điện đến Hotline 0996547730; hoặc
Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

SHOP GIÀY U HIGH – CAO TỰ TIN THU HÚT MỌI ÁNH NHÌN

Địa chỉ: 320/14 Trần Bình Trọng, Phường 4 Quận 5, TPHCM

Bước 2: Bộ phận giayu2.com Care sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, giayu2.com sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: giayu2.com có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm dịch vụ đã được phát sinh tại giayu2.com để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trong trường hợp giayu2.com đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của giayu2.com, giayu2.com sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

giayu2.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các dịch vụ Tư Vấn trên giayu2.com cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Cổng thông tin – Dịch Vụ, Khách hàng – người mua có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Cổng thông tin cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách hàng. Khi được yêu cầu, giayu2.com sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Khách hàng và Dịch vụ Tư Vấn nếu được Khách hàng hoặc Dịch Vụ Tư Vấn  đó (liên quan đến tranh chấp) đồng ý hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Dịch Vụ Tư Vấn, giayu2.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm và bồi thường cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.

Trường hợp giayu2.com và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa Khách hàng và Dịch Vụ Tư Vấn, thì một trong hai bên Khách hàng và giayu2.com thì có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.